Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja lehteriyleisö

Olemme tänään hyväksymässä Lohjan uuden kaupunkistrategian, joka meidän vihreän valtuustoryhmän mielestä on kelpo paperi. Siitä näkyy, että sitä on valmisteltu huolella ja että siihen kirjatut tavoitteet ovat sellaisia, joihin on helppo yhtyä ja jotka ovat mahdollista toteuttaa.

Kun uutta strategiaa ylipäätään ryhdytään valmistelemaan, on ensimmäiseksi syytä miettiä, miksi strategia tehdään ja kenelle se on tarkoitettu. Lohjan kaupunkistrategian osoite on selvä: se on tulevaisuuspaperi meille päätöksentekijöille, se ohjeistaa kaupungin viranhaltijoita ja työntekijöitä – kaupungin asukkaille se on tietynlainen julistus siitä, millaiset asiat Lohjalla koetaan tärkeinä. Lohjalle muuttoa harkitseville se on oiva markkinointiväline – tällaista meillä on ja tällaisiksi haluamme tulla.

Kuten hyvin tiedämme, strategiasta voi helposti syntyä toiveiden tynnyri, joka vie mennessään strategian perimmäisen tavoitteen. Jos näin käy, strategiatyö on epäonnistunut.
Nyt käsiteltävänä olevassa Lohjan kaupunkistrategiassa ei onneksi ole näin käynyt, vaan liialliset toiveet on pystytty raivaamaan pois tai pitämään piilossa, minkä ansiosta strategia saa lisää uskottavuutta.

On kuitenkin hyvä muistaa, että strategia laaditaan määräajaksi – valtuustokauden mittaiseksi tai vähän pidemmäksi aikaa. Jos strategian tavoitteet eivät tuona aikana toteudu, mitä tapahtuu? Eipä juuri mitään ja ketään ei nosteta kepin nokkaan moitittavaksi. Otetaanpa esimerkiksi nyt vielä voimassa oleva Lohjan strategia vuosille 2013-2021. Siellä muun muassa arvioidaan, että Lohjan asukasluku voisi olla vuonna 2021 65000 henkilöä esimerkiksi kuntaliitosten ansiosta. Niinikään strategiassa vannotaan taajamaradan nimiin. Nyt käsiteltävänä olevassa strategiassa ei mainita sanallakaan sen enempää taajamarataa kuin kuntaliitoksiakaan. Miksi näin? – siitä yksinkertaisesta syystä, että ympäröivän yhteiskunnan tavoitteet ja painopisteet muuttuvat ja ne vaikuttavat myös Lohjan elämään. Nyt esimerkiksi luotamme tunnin junaan ja asukaslukutavoitteen pidämme huomattavasti aiempaa maltillisempana eli noin 50 000 asukkaassa.

Yksi arvo Lohjalla on, joka ei ole muuttunut ja jonka tulee näkyä meidän vihreiden mielestä myös strategian yhtenä keskeisenä kulmakivenä. Se on luonto, itse asiassa koko kaupunkiympäristö laajasti ajatellen. Me lohjalaiset voimme vaikuttaa siihen, miten me haluamme omaa kaupunkiympäristöämme kehittää. Jos teemme sen onnistuneesti, se poikii myönteisiä tuloksia myös monessa muussa asiassa. Miten tämä laaja kaupunkiympäristöajattelu näkyy uudessa strategiassa? Vastauksia pitää ensisijaisesti hakea strategiassa määritellyistä Lohjan arvoista.

Arvoiksi olemme määritelleet avoimuuden, asukaslähtöisyyden, rohkeuden ja vastuullisuuden. Äkkiseltään ne saattavat tuntua kuluneilta, jopa itsestäänselvyyksiltä. Mutta kun ryhdymme niitä tarkemmin miettimään, eivätkö ne ole juuri laatusanoja, joihin uskomalla voimme kehittää kaupunkiympäristöämme sellaiseksi, joka tarjoaa meille lohjalaisille mahdollisuuden hyvään elämään. Toisin sanoen työtä, asuinviihtyvyyttä, luovia elämisenmalleja, monipuolisia koulutusvaihtoehtoja, kulttuuripalveluja, vastuullisia ja uskottavia päätöksiä, siis asioita, joista elinvoimainen kaupunkiympäristö laajasti ymmärtäen syntyy.

Hyvät ystävät, tämänkertainen strategiaprosessi on ollut varsin monivaiheinen. Sitä on valmisteltu työryhmässä, luottamuselimissä, kaupunkilaisilta on kysytty mielipiteitä, ja nyt se on tässä edessämme odottamassa hyväksymispäätöstä. Jos seuraavalle strategiakierrokselle haluaa lähettää jo nyt jotain terveisiä, niin asukkaiden mukanaolo valmistelutyössä voisi olla tämänkertaista tiiviimpää.

Lopuksi vielä asia, joka strategiassa puhuttaa ehkä eniten. Se on Lohjan visio eli suomeksi sanottuna Lohja on Suomen mielenkiintoisin ja kehittyvin kaupunki. Tylsäkö visio? Kenties, mutta yhtä lailla kuitenkin myös kunnianhimoinen. Lohja on Suomen mielenkiintoisin ja kehittyvin kaupunki. Siinä meillä on tavoite, johon tosissaan kannattaa pyrkiä.

Kiitos kaikille, jotka olette olleet työstämässä tätä strategiaa. Vihreiden valtuustoryhmä on valmis hyväksymään Lohjan kaupunkistrategian vuosille 2017-2025 sellaisenaan.

Urpo Uotila