Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Taloudellisesti tiukassa tilanteessa elävien mahdollisuus edistää omaa hyvinvointiaan harrastamalla ja osallistumalla kulttuuritapahtumiin voi oleellisesti heikentyä. Kulttuuri ja osallisuuden kokemus kuuluvat kuitenkin kaikille.

Espoossa pilotoitiin vuosina 2014-15 Kaikukortiksi nimetty kulttuuripassi, jolla vähävaraiset voivat päästä ilmaiseksi teatteriin, konsertteihin, museoihin ja festivaaleille. Tämä lisää elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta. Sosiaalisen kuntoutuksen lisäksi passi tuo uusia yleisöjä kulttuuritarjonnan piiriin ja kasvattaa kulttuuritoimijoiden tunnettuutta yhteiskunnallisina vaikuttajina. Passin tarkoituksena ei ole viedä tilaa maksavilta asiakkailta, vaan ilmaisten lippujen jakamista voidaan rajoittaa. Pilottihankkeessa ilmaislippujen määrän katoksi asetettiin 5 % esitystä kohti. Vihreä valtuustoryhmä teki aloitteen Espoon pilotin pohjalta keväällä 2015. Silloin se ei ottanut tuulta siipiensä alle. Nyt näyttöä mallin toimivuudesta on kertynyt ja Kaikukortin käyttö on laajentunut.

Kaikukortti-verkosto koostuu kulttuuripalvelujen tuottajista ja sosiaalialan toimijoista. Jälkimmäiset jakavat Kaikukortteja asiakkailleen. Mukana on sosiaali- ja mielenterveystyön yksiköitä, työvoima-, maahanmuuttaja- ja vammaispalveluita sekä tukisasumisyksiköitä. Käytäntö on osoittautunut toimivaksi, koska asiakkaiden tulotietoja ei tarvitse erikseen tarkistaa ja vältetään turha byrokratia. Tämä myös kannustaa asiakkuuteen ja avun hakemiseen. Kaikki pilottiin osallistuneet olivat Kaikukorttiin todella tyytyväisiä. Sosiaalipuolella sitä pidettiin asiakastyötä tukevana työkaluna. Kulttuuritoimijoille kokeilun positiivinen sivutuote oli käyttöasteen kasvattaminen ilman omaa markkinointia tai taloudellista panostusta. Asiakkaat puolestaan kiittivät mahdollisuudesta osallistua tapahtumiin, joihin ei olisi ilman Kaikukorttia ollut varaa mennä.

Espooseen Kaikukortti jäikin pysyvästi. Lisäksi se on nyt käytössä Kainuussa yli kuntarajojen. Lappeenrannassa on menossa Kaikukortti-kokeilu tänä vuonna. Kortilla pääsee lisäksi Suomen Kansallisgallerian museoihin kuluvan vuoden loppuun asti. Tavoitteena on toimintamallin leviäminen koko Suomeen.

Tarjolla on valmis konsepti, joka olisi helppo ottaa käyttöön ja jolla ei ole kustannusvaikutuksia tai ne ovat hyvin pieniä. Kaikukortti tai muutoin nimetty kulttuuripassi voisi myös korvata muita jo käytössä tai vireillä olevia harrastuksiin suunnattuja tukitoimia, kuten aloite vammaisten kulttuuripassista, ja siten yhtenäistää käytäntöjä. Maahanmuuttajien kulttuurikaveri-toimintakin voitaisiin liittää tähän; Kaikukortilla kulttuurikaverin saisi mukaan.
Kaikukortti integroi kulttuurin hyvinvoinnin edistämistyöhön ja osaksi esim. hyvinvointikertomusta sekä hyvinvoinnin ja terveyden indikaattoreita. Siten se tukee kuntien hyvinvoinnnin edistämistehtävää, joka tulee korostumaan SoTe-uudistuksen myötä.

Esitän, että Lohjan kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin kulttuuripassin / Kaikukortin käyttöönotosta Lohjalla. Otetaan asukaslähtöisyys, rohkeus ja vastuullisuus ohjenuoriksi myös kulttuurin saavutettavuudessa! (Lisätiedot: kulttuuriakaikille.fi ja cultureforall.info)

Lohjalla 15.11.2017
Vihreän valtuustoryhmän puolesta Minna Jaskari