Arvoisa puheenjohtaja, valtuuston jäsenet, virkamiehet ja muu yleisö,

Kolmannesvuosikatsauksessa mainitaan innostunut ja innovoiva henkilöstö ainakin sairauspoissaolojen vähentämistavoitteen kohdalla. Euroista puhuttaessa usein mainitaan hyvänä asiana, kuinka henkilöstömenoissa säästetään, kun ei palkata uusia työntekijöitä lopettaneiden tilalle ja kuinka pienemmällä porukalla tehdään sama työ, tai jopa enemmän, ja tehokkaammin. Lisäksi tämän vuoden alusta voimaan tulleen organisaatiouudistuksen kautta työtehtäviä on jaettu uudelleen ja toimenkuvia on muokattu, tavoitteena tehostaminen tietenkin.

Vihreiden valtuustoryhmä on huolissaan siitä, missä määrin kaupunki pystyy seuraamaan yksittäisen työntekijän työmäärän realistisuutta. Olemme saaneet yhteydenottoja kaupungin työntekijöiltä aiheeseen liittyen ja olemmekin tänä syksynä ottaneet huolemme puheenaiheeksi mm. kaupunginjohtajan kanssa. Voidaankin todeta, että henkilöstön ja sen hyvinvoinnin merkitys Lohjalla ymmärretään.

Kuitenkin meillä Lohjan kaupungissa on esimerkiksi yksiköitä, joissa monen yksikön yhteinen esimies ei ehdi tasavertaisesti johtamaan kaikkia yksiköitä;

meillä on laitoshuoltajia, jotka eivät asetetun työajan puitteissa ehdi hoitamaan kaikkia työtehtäviään, mikä näkyy esim. tilojen epäsiisteytenä;

meillä on esimiestasolla havaittavissa yksittäisten ihmisten liiallista kuormittumista;

ja meillä on organisaatiouudistuksen kautta valumassa jo valmiiksi täystyöllistetylle taholle toisen hallinnonalan työtehtäviä.

Kuinka hyvin olemme työnantajana näiden tilanteiden tasalla?

Organisaatiouudistus on kaupungin mittakaavassa katsottuna vielä sisäänajovaiheessa eikä kaikki toiminnot vielä ole asettuneet uomiinsa. Siitä näkökulmasta on ehkä perusteltua ajatella, ettei uudistusta vielä pysty arvioimaan ja sen onnistumista analysoimaan. Yksittäisen työntekijän näkökulmasta kymmenen kuukautta on kuitenkin pitkä aika.

Varsinkin muutosvaiheessa työntekijää on kuultava lyhyemmällä aikavälillä kuin perinteiset kerran vuodessa tehtävät kehityskeskustelut. Ja toisaalta työntekijällä pitää olla mahdollisuus antaa palautetta työtehtävästään ja sen määrästä matalalla kynnyksellä.

Kaikkihan haluamme hänen jatkossakin jaksavan ja olevan tulevaisuudessakin yksi innostuneen ja innovoivan henkilöstömme jäsen.

Lohjan Vihreän valtuustoryhmän puolesta,

Sanna Benamar