Aloite välituntivälineiden lisäämiseksi kouluille, joiden pihoilla on heikot edellytykset lasten välintuntitoimintaan

Lohjalla koulut ovat hyvin eriarvoisessa asemassa piha-alueiden suhteen. Osalla kouluista on välituntikäytössä upeita lähiliikuntapaikkoja, osalla muuten viihtyisiä piha-alueita. Joidenkin koulujen piha-alueet ovat kuitenkin pelkkiä aidattuja hiekka- tai asfalttikenttiä ilman mitään todellisia välituntiliikunnan mahdollisuuksia. Koska kaikki liikunta koulupäivän aikana on Lohjallakin toteutettavan Liikkuva koulu-ohjelman mukaista ja parantaa tutkitusti niin työrauhaa kuin oppimistuloksiakin, olisi tärkeää, että kaikille Lohjan koululaisille annettaisiin edes kohtuulliset mahdollisuudet toiminnallisten välituntien viettämiseen. Lähiliikuntapaikkoja rakennetaan suunnitelmien mukaisesti, mutta pienillä rahallisilla panostuksilla voitaisiin monipuolistaa koulujen välituntivälineistöä (esimerkkeinä erilaiset pallot, frisbeet, diabolot ym.) sellaiseksi, että oppilaat motivoituisivat viettämään ulkona aktiivisia välitunteja lähiliikuntapaikkoja odoteltaessa. Ulkona olemisen tärkeys korostuu kouluissa, joissa on haasteita koulun sisäilman kanssa.

Vihreiden valtuustoryhmän puolesta esitänkin, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi yhdessä perusopetuksesta vastaavien virkamiesten kanssa selvittämään, mitkä koulut tarvitsevat pieniä välituntivälineitä parantamaan yksipuolisen piha-alueen viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta.

Lohjalla 20.9.2017

Vihreiden valtuustoryhmän puolesta Laura Skaffari

 

Tarkennusta aloitteeseen, liitteeksi valmistelevalle virkamiehelle:

Lohjan perusopetuksessa on lähes 30 koulua. Joidenkin koulujen piha-alueille on viime vuosina saatu upeita ja monipuolisia lähiliikuntapaikkoja. Osalla kouluista on käytössään muuten ulkoiluun ja liikunnalliseen toimintaan kannustava piha leikkivälineineen tai viihtyisine metsäalueineen. Kaupungissamme on kuitenkin myös kouluja, joiden piha-alueilla ei ole lapsille ja nuorille juuri mitään tekemistä. Pahimmillaan piha on aidattu alue, jonka sisältä löytyy vain muutama keinu ja pieni palloseinä. Esimerkki tällaisesta koulusta ja pihasta on Lohjan suurin alakoulu, Ojamon koulu. Koulussa on noin 500 oppilasta. Koulun sisäilman kanssa on suuria haasteita, joten välituntien viettäminen ulkona on ensiarvoisen tärkeää. Kuitenkin etenkin 3-6-luokkalaisten pihalla mahdollisuuksia toiminnallisen ja viihtyisän välitunnin viettoon on erittäin vähän. Jos yli 300 oppilaalla on käytössään muutama keinu, yksi pyörivä ”donitsi” ja pieni alue pallopelejä varten, voidaanko puhua monipuolisesta ja oppilaita motivoivasta välituntiliikunnasta? Oppilaat ovat kaupungin sisällä hyvin eriarvoisessa asemassa välituntialueiden suhteen.

Lohjan kaupunki on mukana Liikkuva koulu-ohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikkumista koulupäivien aikana monin eri tavoin. Liikunta koulupäivän aikana parantaa tutkitusti oppimistuloksia ja luo parempaa työrauhaa oppitunneille. Tällä hetkellä emme voi nopealla aikataululla luoda kaikille kouluille tasa-arvoisia välituntiliikkumisen mahdollisuuksia. Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen etenee omalla aikataulullaan. Välituntien liikunnallisuutta ja viihtyisyyttä voidaan kuitenkin parantaa kohtuullisen pienin investoinnein tarjoamalla oppilaille erilaisia harrastevälineitä välituntikäyttöön. Tällaisia ovat esimerkiksi pallot, pehmofrisbeet, diabolot sekä muut erilaiset jonglöörausvälineet. Koulujen budjeteissa ei ole rahaa tällaisten välituntivälineiden hankintaan, vaikka kyseessä onkin varsin pieni kokonaissumma. Jo tuhannella eurolla voi koulu hankkia monenlaisia välituntivälineitä, joista on iloa suurelle joukolle lapsia ja nuoria useamman vuoden ajan. Vanhempainyhdistykset ovat tukeneet tällaisia välinehankintoja kouluille, mutta nämä välineet eivät riitä kattavasti suurten oppilasmäärien käyttöön. Välineistöä hankittaessa olisi suotavaa, että koulun oppilaita osallistettaisiin pohdintaan mielekkäistä välineistä.