Aloite koskee Lohjan kaupungin kylien ja kaupunginosien kehittämistä

Lohjalla tehtiin vuosia sitten haja-asutusalueiden strategia. Sen jälkeen kaupungin rajat ovat muuttuneet, kun Lohja on laajentunut kaupunkiin liittyneiden kuntien myötä.
Lohjalle on tällä välin luotu yhden valtuustokauden ajan aktiivisesti toiminut lähidemokratiamalli. Monet kylät ovat laatineet myös omia kyläsuunnitelmia.

Lohjan kasvustrategiassa on määritelty, että Lohja on kaupunki ja maaseutu yhdessä.

Esitän, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi kartoittamaan Lohjan kylien ja kaupunginosien olosuhteita yhteistyössä kylien ja kaupunginosien edustajien kanssa. Tähän lähidemokratiajärjestelmä antaa osaltaan hyvät puitteet.

Lohjalla on tehty selvitys kiinteistömassasta ja tässä yhteydessä on suunnitelmia joidenkin kiinteistöjen luovuttamisesta kylien käyttöön. Selkeä kuva kylien ja kaupunginosien kokonaisuudesta olisi tässä tilanteessa tärkeää.

Lohjalla 7.6.2017

Vihreän valtuustoryhmän puolesta
Annmarie Kuurto (vihr.)