Lasten ja nuorten harrastustoiminta ja – mahdollisuudet ovat useidenkin tutkimusten mukaan merkittävässä asemassa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus harrastaa, toimia, kuulua johonkin omanikäistensä yhteisöön. Harrastustoiminta tuottaa onnistumisen kokemuksia ja antaa eväitä hyvän itsetunnon kehittymiseen. Hyvä ja mielekäs harrastus tukee elämänhallinnan taitoja ja ohjaa virikkeellisen vapaa-ajan viettämiseen.
Harrastustoiminta on pääosin maksullista ja vähävaraisissa perheissä lasten harrastustoiminnasta joudutaan tinkimään, kun perheen taloustilanne on tiukilla. Varsinkin yksinhuoltajilla tai perheillä, joissa on useampia lapsia, on suuria haasteita rahoittaa harrastuksia. Paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille ohjautuu paljon anomuksia ja tukien antaminen ja saaminen on valitettavan sattumanvaraista.
Lohjan tähdätessä Unicefin lapsiystävälliseksi kunnaksi, olisi mahtavaa todeta, että Lohjalla jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa.
Esitänkin, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin lohjalaisten lasten ja nuorten harrastustakuun toteuttamiseen.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta
Sari Huttu