Suomen valtio juhlistaa Suomen itsenäisyyden juhlavuotta mm. perustamalla Hossan uuden kansallispuiston. Lukuisat kunnat ovat seuranneet esimerkkiä perustamalla mailleen pienempiä

luonnonsuojelualueita. Lohjan kaupungin tulee myös suojella tuleville sukupolville arvokasta luontoaan. Vihreä valtuustoryhmä esittää aloitteenaan, että Lohjan kaupunki ryhtyy välittömiin toimiin jonkin sopivan

alueen suojelemiseksi. Tällaiseksi sopisi esimerkiksi Mustalammen ympäristö Lohilammen metsäpalstalta.

 

Vihreän valtuustoryhmän puolesta 17.5.2017

Paula Nordström