Tarkastuslautakunnan jäsenyyteni aiheuttaa aika ajoin hämmentyneitä kysymyksiä: Mikä se sellainen lautakunta on? Mitä te siellä oikein teette?

Tarkastuslautakunta on keskusvaalilautakunnan ohella ainoa lakisääteinen lautakunta. Se huolehtii kaupungin tilintarkastusta koskevista valmistelutehtävistä, kuten tekee valtuustolle ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Keskeinen tehtävämme on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Tällöin katse suunnataan kunnan palvelujen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Painopiste on talouden tarkastelussa, mutta tärkeää on seurata myös, miten eri toiminnot on järjestetty, koska se vaikuttaa suoraan rahojen riittävyyteen sekä kuntalaisten hyvinvointiin ja kunnan vetovoimaisuuteen.

Arviointi perustuu tarkastuslautakunnan itselleen laatimaan arviointisuunnitelmaan, jossa eri vuosina painotetaan eri asioita sen mukaan, mikä katsotaan kunnan kokonaistilanteen kannalta oleellisimmaksi. Kokouksissa haastattelemme eri toimialojen vastaavia henkilöitä ja teemme vierailuja kentälle, kuten viime keväänä uuteen keskuskeittiöön Köökkiin. Lisäksi Lohjan tarkastuslautakunnan jäsenillä on omat vastuulautakunnat, joiden toimintaa kukin seuraa tarkemmin.

Perinteisesti tarkastuslautakunnan työ tulee näkyväksi arviointikertomuksen kautta. Se julkaistaan keväällä, kun edellisen vuoden tilinpäätös on valmistunut. Laki ei kuitenkaan estä muuttamasta tarkastuslautakunnan toimintaa vuorovaikutteisemmaksi. Tarkastuslautakunnan tekemistä keskeisistä havainnoista voitaisiin hyvin raportoida valtuustolle jo tilikauden aikana, mikä mahdollistaisi korjausliikkeiden tekemisen heti.

Tarkastuslautakunnan laaja työsarka on haastava, mutta mielenkiintoinen. Kun pääsee kuuntelemaan sekä virkamiehiä että poliitikkoja, ymmärrys kumpaakin osapuolta kohtaan lisääntyy. Helppoja ja yksiselitteisiä ratkaisuja ei useinkaan ole. Turhauttavinta tarkastuslautakuntalaisen näkökulmasta on, jos ennakkoarviointi on heikkoa, talousarviot ylitetään vuosi toisensa perään, yhdessä tehdyissä päätöksissä ei pysytä tai asiantuntijoita ei kuunnella.

Minna Jaskari
Kirjoittaja on Lohjan tarkastuslautakunnan jäsen (vihr.)