Lohjan kaupunginhallitus palautti Porlan asemakaavan 13.6.2016 kokouksessaan takaisin valmisteluun ilman kerrostaloja. Lohjan Vihreiden Paula Nordströmin esittämä vastaesitys ja voisi sanoa myös, että oikeus voitti, tuloksella 8-5.

”Porlan kaava palautetaan valmisteluun siten, että kaavan AK-aluemerkintä korvataan VL-aluemerkinnällä. Aluetta tulee kehittää yhdessä Aurlahden alueen kanssa kaupunkilaisten virkistys-, liikunta- ja vapaa-ajanviettoalueena. Tarvittaessa vanhan kalanviljelyalueen merkintää tarkennetaan, jotta vesiviljely on mahdollista.”

Porlalle onkin nyt luotava pitkän tähtäimen kehitys- ja kunnostussuunnitelma luonto- ja virkistyskohteena, jossa myös huomiodaan paikan mahdollinen käyttäminen Karjaanjoen vesistön kunnostushankkeessa raakkujen elvyttämiseksi ja lohikalakantojen palauttamiseksi jopa Lohjanjärveen. http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/lohikalat_karjaanjokeen/freshabit_life_ip

Porla 2015 9