Lohjan käynnissä oleva organisaatiomuutos tuo vahvasti esiin elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden sekä kestävän ja ennakoivan suunnittelun tavoitteet. Lohjan kaupunkikeskustaan haetaan kasvua ja puhutaan puhtaasta luonnosta vetovoimatekijänä. Ylevät tavoitteet jäävät näemmä jälleen sanoiksi papereille ja puheisiin, kun Lohjan monimuotoisuutta ajetaan alas.

Porla on ainutlaatuinen luontokohde. Se tarjoaa elämyksiä kävelymatkan päässä, kestävästi, kaikille keskusta-alueella asuville. Alueen ikääntyville se on myös ainoa esteettömän virkistymisen tarjoava luontoalue. Sellaisena sitä myös tulisi kehittää. Jostain syystä tietyt tahot ovat toisin päättäneet. Pyytäisinkin Pekka Puistosalolta ja Ilkka Lähteenmäeltä vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

Miksi haluatte uskotella, että kaupungin omistaman Porlan kehittäminen viher- ja virkistysalueena ei ole mahdollista verovaroin vaan vaatii alueen rakentamista? Yksi kaupungin perustehtävistä on ylläpitää ja hoitaa kunnan omistamia virkistykseen osoitettuja viheralueita, taaten asukkaille turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuinympäristö. Miksi ja millä perustein Lohja kieltäytyy tästä tehtävästä? Vaikka Porlasta rakennettaisiin vain osa, vähentää se alueen käytettävyyttä ja terveysvaikutuksia oleellisesti suhteessa siihen, että aluetta kehitettäisiin puistona nykyisessä laajuudessaan. Puhumattakaan monimuotoisuuden ja ”paikan hengen” menettämisestä.

Miksi enemmistön mielipidettä ei kuunnella, vrt. rantojen käytön kysely sekä Porla-adressi?

Miksi Lohjan keskustan vaikutusalueelta ei ole tehty viheralueselvityksiä siten, että tiedettäisiin laskennallisten viheralueiden määrä suhteessa nykyiseen asukasmäärään ja kasvutavoitteisiin. Laskelmien puuttuessa kaavan vaikutusten arvioinnit ovat viheralueiden riittävyyden osalta arvailuja.

Miksi suunnitteluvarauksen ehtoihin ei ole otettu Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöstekstissä kantaa? Suunnitteluvarauksen ehdot ovat epämääräiset eivätkä siksi takaa virkistys- ja luontoarvojen vaalimista. Lisäksi Lemminkäinen Talo Oy toteaa suunnitteluvarauksensa hakemuksessa, jonka Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 17.11.2015: ”Asemakaavan tultua lainvoimaiseksi Lemminkäinen toteuttaa asuin- ja majoitusrakentamisen kaavan ja markkinatilanteen mahdollistamissa rajoissa ja aikataulussa.” Luovuttaako kaupunki siis grynderille ja markkinatilanteelle valtuudet päättää rakentamisen lopullisesta toteutusaikataulusta ja -laajuudesta?

Lopuksi kysyisin, onko Lemminkäinen Talo Oy maksanut Lohjan kaavoituksen palkkakustannukset asemakaavamuutoksen osalta? Onhan suunnitteluvaraus ”myyty” lupauksella, ettei hanke aiheuta kuluja kaupungille. Jos taas kaupunki vastaa kaavoituksen henkilöstökuluista, miksi prosessissa ei ole selvitetty vaihtoehtoa, jossa alue kehitetään puistoksi ilman rakentamista?

Eija Hasu
Maisema-arkkitehti, tutkija
Vihr (sit)
Lohja