(mielipide 21.5.2016)

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää 24.5.2016 ylimääräisen kokouksen, jossa esitetään kerrostalojen rakentamista Porlan suurimman altaan päälle. Talot rakentaisi Lemminkäinen Oy.

Porla 2015 11Jos tämä toteutuu Porlan alue menettäisi luonteensa yleisenä kaikkien kaupunkilaisten vapaasti käytettävissä olevana luonto- ja virkistysalueena, kaupunkipuistona.Lohjan Vihreät hallitus ja valtuustoryhmä ilmoittaa kantanaan, että se ei tule kannattamaan asuinrakentamista Porlan alueelle. Porlan monipuolinen luonto (kts. luontoselvitys) ja sen suuret terveys- ja hyvinvointiarvot (allergialääkäri Tari Haahtela) palvelevat kaupunkilaisia parhaiten rakentamattomana. Liessaareen tuleva terveysluontopolku palvelee vain hyväjalkaisia. Sijaintinsa myötä Porla on tavoitettavissa myös niillekin, joiden on vaikea liikkua. Porla tulee siis

säilyttää kaikkien saavutettavissa olevana rantapuisto- ja luontoalueena Aurlahden luonnollisena jatkeena. Porlaa on toki siistittävä ja kehitettävä puistomaisempaan suuntaan mm. esteettömyys huomioiden ja siltä osin kuin luontoselvitys antaa siihen mahdollisuuksia.

Hyvän pohjan tälle kehitystyölle antaa yhdistysten toimesta laadittu ranta-alueen kunnostussuunnitelma, jonka mukaan kunnostus voi edetä vaiheittain. Suunnitelmaan viitataan valtuuston päätöksessä 17.4.2013 §64.

Vihreä valtuustoryhmä
Lohjan Vihreät ry. hallitus

Porlan kaavoitusmateriaalia http://www.lohja.fi/default.asp?kieli=246&sivu=3012&alasivu=3012