Kaupunginvaltuutettu Paula Nordströmin Lohjan kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.11.2014 vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä pitämä ryhmäpuheenvuoro.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Käsillä oleva talousarvio v 2015 ja taloussuunnitelma vv 2016-2017 on laadittu asianmukaisesti ja kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan. Haluamme nostaa talousarviosta esiin kuitenkin yhden asian.

On välttämätöntä saada aikaan säästöjä. Emme kuitenkaan voi hyväksyä leikkauksia sellaisista ennaltaehkäisevistä toiminnoista, joiden alasajo aiheuttaisi mittavia lisäkustannuksia. Helsingin kaupungin sosiaalijohtaja on sanonut, että jokainen ennaltaehkäisyyn käytetty euro säästää kuusi euroa sosiaali- ja terveysmenoista. Sosped-säätiön Kulttuuripajan toiminta on vaakalaudalla, mikäli Lohjan kaupunki ei kata osaa toimintamenoista. Perusturvalautakunta määritteli tammikuun kokouksessaan kriteerit avustuksille. Ne ovat lähinnä vuokratukea. Tähän vedoten on aiemmin päätetty evätä Kulttuuripajan toiminta-avustus ajattelematta ollenkaan seuraamuksia. Erikoissairaanhoidon menot tulevat kasvamaan voimakkaasti, mikäli tämä matalan kynnyksen toiminta lakkaa. Euromääriä ei kukaan oikeasti tiedä eikä voi ennustaa, mutta suuria ne summat ovat. Kulttuuripaja on tehnyt loistavaa työtä. Monet lohjalaiset nuoret ovat päässeet irti sairaalakierteestä ja saaneet mielekästä tekemistä. Heillä on nyt syy nousta aamuisin sängystä. Olemmeko valmiit siihen, että he passivoituvat ja menevät huonoon kuntoon?

Joku saattaa nyt sanoa, että käykööt kaikki kuntoutujat Klubitalolla. Kyseessä on kuitenkin aivan erityyppinen paikka, jonne läheskään kaikki kuntoutujat eivät halua. Molemmilla on oma, tärkeä tehtävänsä kaupungissamme ja yhteistyötä on syytä tiivistää. Eikä pelkästään näiden kahden toimijan, vaan kaikkien niiden toimijoiden, jotka työskentelevät kuntoutujien tukena. Samoin Kulttuuripajan on syytä parantaa talousosaamistaan ja ryhtyä säännöllisiin neuvotteluihin eri yhteistyötahojen kanssa, jotta kaikille kuntoutujille löydetään heille sopivaa ja mielekästä tekemistä. Heidän tulee raportoida jatkossa eri suoritteistaan kaupungille ja miettiä taloudellisia toimintatapoja.

Vihreä valtuustoryhmä esittää talousarvioon lisämäärärahaa Sosped-säätiön Kulttuuripajan toiminta-avustuksiin.

Muissa äänestyksissä ryhmämme jäsenet äänestävät kuten ennenkin, omaa järkeään ja sydäntään käyttäen.


Käsittelyn aikana Paula Nordström ehdotti Sari Huttu-Melingin kannattamana seuraavaa:

  • Perusturvatoimen Erityispalveluihin s. 13 neljännen kappaleen lauseen ”Sosped-säätiön Kulttuuripajan vuokra-avustukseen on varattu 5 100 euroa” summan korvaamista muodossa: ”30 000 €”.
  • Kulttuuripajan tulee jatkossa raportoida säännöllisesti kaupungille.
  • Vastaava summa korjataan talousarvion s. 16 kohtaan Tuet ja avustukset.
  • Sivistystoimen Nuorisopalvelut -kohdasta s. 20 voidaan poistaa kohta: ”Mielenterveyskuntoutujien kulttuuripajatoimintaa avustetaan”.
  • Myös sivun 39 Lohjan kaupunki Tuloslaskelma kohta Tuet ja avustukset muuttuu tämän muutoksen vuoksi vastaavalla summalla.
  • Kulttuuripajan tulee jatkossa raportoida säännöllisesti toiminnastaan kaupungille.

Ehdotus kaatui äänestyksessä äänin 31-20. Se sai kannatusta vihreiden lisäksi keskustalta, kristillisdemokraateilta ja kokoomuksen enemmistöltä, mutta vasemmalta vain yksittäisiä hajaääniä.


Aiheesta aiemmin: Paula Nordström: Kulttuuripajalle jatkoa!