Lemminkäinen suunnittelee Porlaan asuinkerrostaloja ja hotellia. Niiden väliin jäisi jonkinlainen puisto. Suunnittelutyötä ohjaa kaupunkisuunnittelulautakunnan asettama ohjausryhmä, johon kuulun. Olen johdonmukaisesti ja toistuvasti tuonut esille Porlan luonto- ja maisema-arvoja suunnittelun oleellisena lähtökohtana. Lisäksi olen esittänyt, että ohjausryhmä kävisi vähintään jokaisena vuodenaikana kiertämässä alueen saadakseen mahdollisimman selkeän kuvan siitä, miten esitetyt suunnitelmavaihtoehdot alueen luontoon ja maisemaan ja virkistyskäyttöön vaikuttavat.

Ensimmäinen hätäinen kävely tehtiin joulun alla. Viiden vaihtoehdon havainnekuvat julkistettiin toukokuussa, jonka loppuun oli sovittu ”valkovuokkokävely”. Tällöin olisi selvinnyt, miltä ns. kevätaspekti (valoa vaativien lehtokasvien kukinta-aika) Porlassa näyttää. Samalla olisi voitu konkreettisesti arvioida, miten rakennusvaihtoehdot istuvat maastoon ja mitä jää jäljelle vaikkapa puistona.

Kävelyä kuitenkin lykättiin useamman kerran ja siirrettiin lopulta elokuun loppuun. Nyt sekin kävely on siirretty aivan syyskuun loppuun.

Jottei loppukesän maisemakuva kokonaan ränsisty ja karkaa käsistä, järjestän nyt oman Porla-kävelyn. Kaikki halukkaat, myös päättäjät, ovat tervetulleita aistimaan Porlan tunnelmia ja keskustelemaan havainnekuvien kanssa eri vaihtoehtojen vaikutuksista. Lähtö melontaseuran majalta klo 18 tänään keskiviikkona 27.8.

Rolf Oinonen
040 839 8528