Tarja Cronberg Lohjan torilla

Tarja Cronberg Lohjan torilla

Vihreiden europarlamentaarikko Tarja Cronberg vieraili Lohjalla viime lauantaina. Cronbergin vaaliteemoja ovat puhdas ruoka ja vesi, nuorison työllistäminen ja yhteiskunnan turvallisuus. Hän puhui Lohjan pääkirjastossa parikymmenpäiselle yleisölle vihreiden työ- ja teollisuuspoliittisista näkemyksistä.

– Nuorisotyöttömyys on Euroopalle valtava haaste. Suomessakaan tilanne ei ole hyvä, mutta Kreikassa se on katastrofaalinen, kun jopa 60 % nuorista on vailla työtä, kertoi Cronberg. – Ikääntyvälle maanosalle on kestämätön tilanne, että koulutetut nuoret muuttavat muualle, ja kouluttamattomat ovat syrjäytymässä. Harmaan työn määrä on lisääntynyt,  ja jopa yhteiskuntarauha on vaarassa.

Etelä-Euroopassa sosiaaliturvaa on romutettu. Cronberg toivoo, ettei kuilu rikkaiden ja köyhien välillä enää kasvaisi, vaan EU-tasolla päästäisiin yhteistyöllä uuteen nousuun.

Cronberg kertoi, että Suomen ja Ruotsin mallin mukainen nuorisotakuu on vuoden alusta otettu käyttöön Euroopan unionissa. Lisäksi hän kertoi teollisuudessa menossa olevasta vihreästä rakennemuutoksesta.

– EU:n ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet ovat saaneet paljon huomiota. Tavoitteena on ollut vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 %, nostaa uusiutuvien energianlähteiden osuus 20 %:iin ja parantaa energiatehokkuutta 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä. Vähemmän huomiota on saanut tavoite nostaa teollisuuden osuus EU:n bruttokansantuotteesta nykyisestä 16 prosentista 20 %:iin. Haasteena on EU:n huono kilpailukyky esimerkiksi Aasian maihin verrattuna. On syytä tehdä esimerkiksi korkean teollisuuden avauksia ja lisätä teollisuuden energiatehokkuutta. Esimerkiksi Kreikka voisi Cronbergin mukaan profiloitua aurinkopaneeleiden tuottajaksi.

– Voimme ottaa mallia Itävallasta, ehdottaa Cronberg. – Itävalta on asettanut EU:ta tiukemmat päästönormit savukaasuille ja ajaa EU:ssakin päästönormien tiukentamista – ja nyt 8,5 miljoonan asukkaan Itävallan työttömyysaste on vain 4 %, ja valtaosa EU:n pellettikattiloista valmistetaan siellä. Itävallassa on jo 200 000 työpaikkaa bioenergia-alalla, ja vuoteen 2020 mennessä työpaikkoja odotetaan syntyvän 100 000 lisää. Meilläkin cleantech- ja ympäristösektori työllistää jo enemmän kuin metsäteollisuus. Mitä Länsi-Uudellamaalla voitaisiin tuottaa, ehkä tuulivoimaa tai bioenergiaa?

Aktiivisesti keskustellutta yleisöä kiinnosti myös lähidemokratia. Pidettiin tärkeänä, että Lohjan aluetoimikunnilla olisi vahva rooli päätöksenteossa. Roolia voitaisiin vahvistaa esimerkiksi antamalla toimikunnille määrärahoja, joiden käytöstä ne saisivat päättää itsenäisesti, ja antamalla toimikunnan edustajan osallistua kokouksiin, joissa päätetään aluetta koskevista asioista.

Cronberg kertoi myös EU:n uudesta hankintalaista, jossa ympäristövaikutukset, sosiaaliset tekijät ja tuotteiden koko elinkaari otetaan huomioon. Lain tulo Suomeen on jo valmistelussa. Se parantaa esimerkiksi pienten tuottajien mahdollisuuksia päästä mukaan tarjouskilpailuun. Nykyisellään tarjouskilpailun voittaa pääsääntöisesti halvin tarjous. Lopuksi Cronberg kehotti seuraamaan Yhdysvaltojen ja EU:n välillä käynnistettyjä vapaakauppaneuvotteluja tarkasti. Geenimanipuloitujen elintarvikkeiden rajaamisesta sopimuksen ulkopuolelle on keskusteltu, mutta päätöksiä ei ole vielä tehty. Haluamme varmasti myös pitää koulutuksen ja sosiaali- ja terveyspalvelut omassa hallinnassamme.

Europarlamenttivaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 25. toukokuuta.