Julkaistu mielipidekirjoituksena Länsi-Uusimaassa 19.11.2013.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä on jatkuvasti pohdittu, onko edettävä kuntarakenne edellä vai sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä lähtien. Valitettavasti metropolia suunniteltaessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Länsi-Uudellamaalla on suuri huoli siitä, miten metropolin rajat asettuvat ja mikä on HUS:in kohtalo. Kirkkonummi ja Vihti suuntaavat hyvin määrätietoisesti metropolialuetta kohti, eikä Vihti ole kiinnostunut kuntaliitosneuvotteluista Lohjan kanssa. Lohjan tilanne muodostuu monin tavoin hyvin hankalaksi, mikäli jäämme metropolialueen ulkopuolelle siinä tapauksessa, että Vihti pääsee siihen mukaan. Mikäli metropoli tulevaisuudessa järjestää alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut, tilanne on suorastaan uhkaava. Kaavaillun 14 kunnan metropolialueen länsipuolella asuu vain noin 100 000 uusimaalaista. Jos HUS lopetetaan ja Länsi-Uusimaa jää ilman metropolin tukea, se voi olla kuolinisku alueemme sairaaloille.

Lohjalla on sekä somaattinen että psykiatrinen sairaala. Täältä on pitkä matka Kellokosken sairaalaan. Sairaalajakson jälkeen on tiedossa pitkä kuntoutusjakso, ennen kuin potilas jälleen selviää kotona ja työssä tai opiskelussa. Lähellä kotia oleva psykiatrinen sairaala, sen ympärille rakennetut, toimivat avokuntoutuspaikat ja peruskuntien kanssa tehtävä saumaton yhteistyö ovat aivan keskeisiä mielenterveyspotilaan kuntoutuksessa ja kotona selviämisessä. Somatiikan puolella taas on muistettava, että Jorvi ei nytkään vedä kovin hyvin. Mikäli Lohjan sairaala ajetaan alas, jonotusajat kasvavat sietämättömän pitkiksi ja toipuminen ja kuntoutuminen vaikeutuvat.

Kuntalaisten edun mukaista on, että  Lohjan sairaaloiden toimintaedellytyksistä huolehditaan jatkossakin. Luontevinta on, että koko Lohjan sairaanhoitoalue – Lohja, Vihti, Karkkila ja Siuntio – joko kuuluu metropolialueeseen tai on sen ulkopuolella. Mieluummin kuuluu.

Paula Nordström
kaupunginvaltuutettu