Imatralla havahduttiin viime vuosikymmenellä samaan ongelmaan,kuin niin monessa muussakin Suomen kunnassa. Perhepalveluissa, etenkin lastensuojelussa, kustannukset yltyivät yltymistään hallitsemattomasti. Rahaa paloi vuosittain jopa 30 % enemmän kuin edellisenä vuonna ja 30 000 asukkaan eteläkarjalainen kaupunki, jonka talous yskii siinä, missä muidenkin, oli jo pulassa.

Imatran hyvinvointialan toiminnanjohtaja pisti alaisineen toimeksi. Uusittiin lasten ja perheiden palvelurakenne ja toimintatavat. Hyvinvointineuvolaan perustettiin kuusi uutta perhetyöntekijän vakanssia.

Perhetyöntekijät tapaavat jokaisen ensisynnyttäjän tämän kotona, tarttuvat heti mahdollisiin ongelmiin, auttavat, opastavat, neuvovat ihan kädestä pitäen. Mahdolliset ongelmat kohdataan perheiden kanssa yhdessä ja avun piiriin ohjaus toimii luontevasti.

Hyvinvointialan toimialajohtaja Tiina Kirmanen summaa, että perheet pitää nähdä heidän omassa ympäristössään, heidän ongelmansa on konkretisoitava ja heitä on aidosti autettava, vaikka kädestä pitäen.

Imatralla kaupungin poliittiset päättäjät, lautakuntien ja kaupunginhallituksen väki asettui hankkeen taakse alun vastustuksen jälkeen, kun näyttö ennaltaehkäisevien palveluiden tuomista säästöistä lastensuojelussa osoittautui vankaksi. Systeemi toimii, huostaanotot ovat vähentyneet ja lastensuojelun kulut ovat kääntyneet laskuun.

Tapaus – Imatra tunnetaan myös tutkijapiireissä ja sitä kehutaan suomalaisittain oikein hyvänä esimerkkinä siitä, mitä ennaltaehkäiseviin palveluihin satsaaminen tuottaa.

Valtuustoaloite

Esitän Lohjan kaupunginhallitukselle, että Lohjan kaupungin edustajat tutustuvat Imatralla kehitettyyn lasten ja perheiden ennaltaehkäisevään palvelumalliin ja sen toimintarakenteisiin. Esitän myös, että tämän palvelumallin soveltuvuutta Lohjan kaupungin perhetyön toimintamalliksi tutkitaan vakavasti .

Lohjalla 13.11.2013
Katri Piiparinen
Vihreän valtuustoryhmän puolesta