[Julkaistu Kirjoittajavieras-palstalla Länsi-Uusimaassa 28.9.2013.]

Suomen Yrittäjien paikallisyhdistykset kutsuivat kuntien valtuustoja koolle Yrittäjien päivän tienoilla, niin myös täällä Lohjalla. Joukko yrittäjiä ja yrittäjäjärjestöjen edustajia sekä lohjalaisia valtuutettuja kokoontui yhdessä pohtimaan, millä tavalla lohjalaisten yrittäjien asioita voitaisiin ottaa huomioon päätöksenteossa. Eikä pelkästään kauniina puheina vaan konkreettisina toimina. Tilaisuuden lopussa allekirjoitettiin sitoumus kunnan elinvoimaisuuden kehittämisestä, johon me paikalla olleet sitouduimme.

Paikalliset yritykset joutuvat usein seuraamaan sivusta, kun kaupungin hankinnat valuvat oman kunnan ulkopuolelle. Hankintoja tehtäessä onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että paikallisten yritysten tarjoamia palveluita hyödynnettäisiin aina, kun siihen on mahdollisuus.

Vastuu kaupungin elinvoimaisuudsta ja palvelutarjonnan kirjosta kuuluu myös meille kaupungin asukkaille. Keskitämmekö omat hankintamme oman kunnan alueelle vai kannammeko eurot suuriin ostoskeskuksiin muiden kuntien hyödyksi? Vaikka työmatkani suuntautuu päivittäin pääkaupunkiseudulle, ostokseni teen Lohjalla aina, kun se on mahdollista.

Tavatonta ei ole sekään, että asiakas käy paikallisessa yrityksessä tutustumassa johonkin tuotteeseen, saa hyvät ohjeet ja neuvot tuotteesta ja sen jälkeen lähtee kotiin tilaamaan sen jostakin ulkomaisesta verkkokaupasta ”vain muutaman dollarin tähden”.  Verkko-ostaminen alkaa olla jo merkittävä paikallista liiketoimintaa rapauttava tekijä.

Yrittäjien ja valtuuston tapaamisessa esille nousi myös kysymys yritysten kotipaikasta ja siitä, mihin kuntaan yrityksen verot karttuvat. Jos yritys on esim. muuttanut toisesta kunnasta, mutta yrityksen kotipaikka on jäänyt vaihtamatta, jäävät yritystoiminnan verot uudelta kunnalta saamatta. On tärkeää myös yritysten itsensä takia, että kertyvät verotulot kartuttavat oman kunnan varallisuutta.

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkeitä työllistäjiä, mutta yrittämisen riskit arveluttavat eivätkä nuoret ole kovinkaan innokkaita perustamaan uusia yrityksiä. Markkinoiden muuttuessa monet perinteiset yritykset jäävät kehityksen jalkoihin ja yrityksen toimintaedellytykset katoavat.

Lohjan katukuvassa huolena ovat tyhjenevät liiketilat. Katukuvasta poistunut videovuokraamo on yksi tyypillinen esimerkki maailman muuttumisesta, kun kotona katsottavien elokuvien katsominen on siirtynyt nettiin. Pankkisalien kävijämäärät harvenevat edelleen, kun yhä laajempi joukko hoitaa pankkiasiat netin kautta. 80 vuotta täyttävä äitinikin hoitaa pankkiasiat nykyisin pankin verkkoasiakkaana.

Kun perinteisille yrityksille ei enää löydy sijaa tai jatkajaa, tarvitsemme tilalle uusia yrittämisen muotoja ja innovaatioita. Monia yrityksiä voisi hyödyttää myös se, että paikallisten yritysten kilpailukunnosta pidettäisiin huolta vaikkapa tarjoamalla apua yrityksen tuunaamiseksi muuttuneisiin olosuhteisiin. Pienyrittäjän tilanteeseen tulisi saada selkeitä parannuksia, jos yhä useamman toivotaan ryhtyvän yrittäjäksi ja työllistävän siten itsensä sekä ehkä muutaman muunkin.

Olen vuosia seurannut yrittäjän arkea omassa perhepiirissäni. Mielenkiintoista on ollut seurata ja olla tukena yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa myös oman tyttäreni aloittaessa yritystoimintaa. On ollut hienoa nähdä, miten Novago Yrityskehitys on apuna ja antaa neuvoja uuden yrityksen perustamisessa.

Annmarie Kuurto
kaupunginvaltuutettu (vihr)