Väistämätön tosiasia on, että suurimmalla osalla ikäihmisistä liikkuminen vaikeutuu jossakin elämän vaiheessa: lihaskunto, tasapaino ja verenkierto heikkenevät ja sairaudet aiheuttavat kaatumisen riskin, mistä johtuen myös pelko lähteä ulos kasvaa.
Vähäiselläkin päivittäisellä liikunnalla on merkitystä ihmisen hyvinvointiin. Liikunnan avulla ehkäistään fyysisen kunnon romahtaminen ja ulkoilma sekä maiseman vaihtuminen virkistävät mielenterveyttä ja elvyttävät sekä kehon että aivojen toimintaa. Jokainen voi kohdallaan pohtia miltä tuntuisi viettää esim. Suomen kohtuullisen pitkä talviaika kokonaan sisätiloissa? Näin helposti käy, jos ei kaupunki ole osaltaan luomassa edellytyksiä ikäihmisten ulkoilemiseen ja liikkumiseen. Kaupungin tulee kaikin mahdollisin keinoin edistää ikäihmisten liikkumismahdollisuuksia. Esteettömän kulun lisäksi tulee huolehtia siitä, että katukuvassa on tarpeeksi levähdyspaikkoja, jotta ulkoilu houkuttelee ja liikkeelle uskalletaan lähteä.

Myös viime vuonna rakennettujen ja tulevien uusien asumispalveluyksiköiden läheisyydessä tulee tarkastaa levähdyspaikkojen ja penkkien riittävyys. Tällä hetkellä, pihaa lukuun ottamatta, penkkejä ei ole kulkuteiden varsilla lainkaan. Palveluasumisyksikön asukkaat eivät sinne muuttaessaan useinkaan ole liikunnallisesti huonokuntoisia. Mikäli liikkuminen jää sängyn ja ruokailutilan väliseksi matkaksi, dramaattinen kunnon lasku on vääjäämättömästi edessä. Ikäihmisten omatoimisuutta ja liikkumista tulee kaikin keinoin edistää. Usein myös ulkoilutukseen osallistuvat puolisot ovat iäkkäitä, eivätkä jaksa työntää pyörätuolissa olevaa omaistaan, ellei mahdollisuutta levähdykseen ole.

Esitän, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin uusien levähdyspaikkojen saamiseksi Lohjan kaupungin alueelle.

Lohjalla 13.3.2013 Lohjan vihreän valtuustoryhmän puolesta
Eija Tommila