Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistämällä päihteettömiä elintapoja, ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittoja sekä lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa.

Lasten ja nuorten parissa tehtävää ehkäisevä päihdetyö on erityisen tärkeää. Koulujen opetussuunnitelmaan se toki kuuluu ja siellä työtä tehdään ansiokkaasti. Ehkäisevän päihdetyön kentällä on useita toimijoita lähinnä kolmannelta sektorilta ja osittain lasten ja nuorten parissa tehtävä ehkäisevä päihdetyö on yksittäisten projektien varassa. Työn tulisi olla pitkäjänteistä ja kentässä toimijoiden tulisi tiedostaa ne tahot ja toiminnot, joiden kanssa yhdessä työtä tehdään. Esimerkkinä tästä voisi olla vaikkapa se, että joillain koululla vierailee useampikin järjestö ja joissain ehkäisevä päihdetyö saattaa olla koulun oman toiminnan varassa. Ehkäisevä päihdetyö ei näin ollen toteudu tasapuolisesti kuntamme lapsille ja nuorille.

Nuorisotoimi tekee tiivistä yhteistyötä joidenkin koulujen kanssa. Yhteistyö on osin molempien toimijoiden aktiivisuuden varassa. Nyt olisikin tärkeä saada näkymä siitä mitä lasten ja nuorten parissa tehtävässä ehkäisevässä päihdetyössä tapahtuu ja mitä strategisia toimenpiteitä tulisi tehdä sen eteen, että varmistaisimme kuntamme lapsille ja nuorille mahdollisimman tasa-arvoisen ja laadukkaan, pitkäjänteisen ja tavoitteellisen ehkäisevän päihdetyön toteutumisen.

Esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin lasten ja nuorten parissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön tilanteen kartoittamiseksi ja ohjelman laatimiseksi.

Lohjalla 5.9.2012

Vihreän valtuustoryhmän puolesta

Sari Huttu-Méling
Kaupunginvaltuutettu
Vihreät