(mielipidekirjoitus Länsi-Uusimaa 04/2012)

Lohja tarjoaa lapsille ja nuorille hyvät harrastusmahdollisuudet.  Meillä on monipuolisesti eri taiteen perusopetusta, liikuntamahdollisuuksia sekä nuoriso- ja kulttuurijärjestöjen toimintaa. Virikkeellinen vapaa-ajanvietto ja mielekäs harrastustoiminta toimivat lasten ja nuorten  syrjäytymistä ehkäisevinä tekijöinä mitä suuremmassa määrin. Yhteisöllisyys ja kuuluminen johonkin  toimivat sosiaalisen vahvistamisen tukena yksilötasolla.

Tällä hetkellä Lohjalla ei ole valitettavasti lapsille ja nuorille mahdollisuutta harrastaa teatteria, vaikka muutoin teatterielämä onkin Lohjalla vireää ja laadukasta.  Harrastusmahdollisuuden puuttumisen myötä puuttuu myös jatkumo, joka mahdollistaisi uusia nuoria teatterikasvoja lohjalaisiin teattereihin. Olen ollut tässä asiassa aloitteellinen ja tiedustellut  joiltakin lohjalaisilta teatterin tekijöiltä halukkuutta lasten ja nuorten teatterin kerhotoiminnan aloittamiseen.

Teatteri Trala on tehnyt suunnitelmia lasten ja nuorten teatterikerhon aloittamiseen ja hakenut siihen Ely-keskukselta avustusta. Mikäli he rahoitusta saavat, tarvitsevat he työlleen tuen myös Lohjan kaupungilta.  Osallistumismaksujen täytyy pysyä sellaisella tasolla, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa teatteria. Teatteritoiminta, niin kuin ilmaisu ylipäätään, tukee kehittyvän lapsen tai nuoren myönteisen minäkuvan muodostumista ja antaa rakentavia aineksia hyvän ja terveen itsetunnon rakentumiseen.  Kannustavaa palautetta  ja onnistumisen kokemuksia tarvitsee meistä jokainen onnellisen elämän eväiksi.

Toimin kaupunginvaltuutettuna ensimmäistä kautta ja olen ollut tyytyväinen lohjalaisten päättäjien lapsi- ja nuorisomyönteisyydestä. Tulen omalta osaltani ajamaan asiaa pienen rahoituksen saamiseksi Lohjan kaupungilta.  Uskon ja toivon, että tahtotilaa löytyy myös tämän asian edistämiseen.

Sari Huttu-Méling
Kaupunginvaltuutettu
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen
Vihreä valtuustoryhmä