Kunnanosahallintoa on pidetty hyvänä siirtymäajan apuvälineenä kun erilaisia kuntia on liitetty yhteen. Kun Suomeen syntyy yhä suurempia, pinta-alaltaan laajempia ja rakenteeltaan hajanaisempia kuntia, kunnanosahallinnolle nähdään yhä useammin myös pysyvää tarvetta. Siirtymäajan pehmennyksestä halutaan pysyviä ratkaisuja, ja lähidemokratiaa kaavaillaan jo kantakaupunkeihinkin.
.
Lue Eero Kariston koko artikkeli Kuntalehdessä