Ilmastokorjaamo / Elävien poliitikkojen klubi Lohjan kirjaston Järnefelt-salissa  6.3.2012. Vieraana vihreiden kansanedustaja Oras Tynkkynen.

kuvat: Onni Jaskari

Kansainvälisellä tasolla keskeiset maat ovat sitoutuneet toimimaan ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Vuoteen 2020 mennessä EU vähentää sekä päästöjä että energiankulutusta -20%. Ilmastokriisit ja fossiilisten polttoaineiden ehtyminen myös pakottavat valtiot toimimaan ja kehittämään ilmastoa säästäviä energiaratkaisuja.

Kuntatasolla Tynkkynen korosti ylimmän johdon sitoutumista ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tarvitaan kunnianhimoisia tavoitteita ja niiden realistisia toteuttamissuunnitelmia, riittävää resursointia ja seurantaa. Sivutuotteena energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen panostamisesta kunnat saavat säästöjä, suhteellisen helpoilla toimilla jopa -40 % kustannuksista.

Kuntatason ilmastotalkoissa Tynkkynen kannusti yhteistyöhön yrittäjien kanssa sekä koulutukseen ja tiedottamiseen, jotta myös kuntalaiset sitoutetaan tavoitteisiin. Samalla syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja sekä kuntalaisten hyvinvointi kasvaa. Edelläkävijyys ilmastoasioissa tuo kunnalle näkyvyyttä ja kohottaa sen imagoa.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Jarmo Pasanen kertoi Lohjan ilmasto-ohjelmasta. Aloite siitä tehtiin vuonna 2008 ja valtuusto hyväksyi sen seuraavana vuonna. Kaupungin tavoitteeksi on asetettu hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Pasanen kuitenkin oli huolissaan välitavoitteiden ja seurannan puuttumisesta. Tarvittaisiin enemmän myös konkreettisia toimia. Tähän mennessä konkretiaa edustavat Loherin puubiokaukolämpöhanke ja Mäntynummen osayleiskaavan biopolttolaitos. Tilaisuuden juontanut Eero Karisto  piti linkkiä toimeenpanoelinten ja käytännön toteutuksen välillä heikkona. Virkamiesten sitouttaminen ilmastotalkoisiin sekä optimistinen ja kannustava ilmapiiri veisivät asioita eteenpäin.

Tilaisuudessa käytti puheenvuoron myös Erja Vaarala, joka edustaa Läntisen Uudenmaan seudullista KOKO-hanketta. Hankkeen puitteissa on mm. laadittu hiilidioksidipäästökartoitus sekä järjestetty energiatehokkuuden merkitystä kilpailukykyyn käsittelevä seminaari kesällä 2011. Valmistumassa on toimenpideohjelma, joka sisältää käytännön ehdotuksia kunnille. KOKO-hankkeessa selvitellään myös Lohjan mahdollisuuksia päästä mukaan HINKU- eli Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanketta, jossa tällä hetkellä on mukana Uusikaupunki, Parikkala, Mynämäki, Kuhmoinen ja Padasjoki.

HINKU-hankkeesta lisätietoa Ympäristöministeriön sivulta.