Kiitos kaikille ilmastoKORJAAMOon osallistuneille!

Korjaamon annista kerrotaan päivän (7.3.) Länsi-Uusimaassa.

Illan keskustelussa sivuttiin aihetta kaupunkien tiivydestä ja hiilijalanjäljestä. Oras Tynkkynen viittasi tutkimukseen, jossa on verrattu kaupunkien ja maaseudun/haja-asutusalueiden päästöjä, ja muistutti, että vertailussa tulisi muistaa ihmisten tulotaso ja ostovoima. Toisin sanoen, kaupunkeihin keskittyy keskimääräistä enemmän hyvän tulotason omaavia asukkaita, jolloin myös kulutus keskittyy kaupunkeihin.

Viitatusta tutkimuksesta  Aalto-yliopiston sivuilla: VTM Jukka Heinosen väitöstilaisuus