Uudenmaan liitto on pyytänyt eri alojen huippuasiantuntijoita arvioimaan viime keväänä valmistunutta maakuntakaavaluonnosta. Uudenmaan liitto julkaisee vuoden 2011 loppuun mennessä neljä asiantuntijanäkökulmaa blogisarjana, jonka toivotaan kirvoittavan avointa keskustelua kaavaratkaisuista. Maakuntakaavan ehdotusta valmistellaan parhaillaan ja se valmistuu keväällä 2012. Ota kantaa ja kommentoi Uudenmaan sivustolla!

Kommentoijat ja teemat:

  • Loikkanen, Kilpeläinen & Laakso: ”Kasvua kaikkialla” ei eheytä yhdyskuntarakennetta eikä paranna kilpailukykyä
  • Mari Vaattovaara & Matti Kortteinen: Avauksia asuntopolitiikkaan maakuntakaavan avulla?
  • YTK: Ilmastonmuutoksen torjuntaa seudullisen toimivuuden ja paikallisidentiteettien kustannuksella?
  • Antti Hautamäki: Vastaako maakuntakaava tulevaisuuden haasteisiin?

Kommenttipuheenvuorot löytyvät liiton sivulta: http://www.uudenmaanliitto.fi/index.phtml?s=1512

Kaavaluonnoksen nähtävillä oloaika on päättynyt, mutta se löytyy osoitteesta: http://kartta.uudenmaanliitto.fi/2vmk_luonnos/index.html