Haaveenani on vahva Länsi-Uusimaa, mahdollisimman omavarainen, sellainen joka pystyy tarjoamaan asukkailleen hyvät kunnalliset palvelut, mutta myös houkuttelemaan uusia asukkaita ja uudenlaisia työpaikkoja ja niiden myötä myös kaupallisia palveluja, sekä toimimaan vahvana neuvottelukumppanina valtiovaltaan ja naapureihin päin.

Näyttää selvältä, että Siuntio ei voi pysyä itsenäisenä. Jos Siuntio päätyy osaksi Kirkkonummea, joka voi päätyä osaksi Espoota, seurauksena on entistä vahvempi pääkaupunkiseutu, ja muu Uusimaa jää entistä selvemmin sivuraiteelle. Jos Siuntio päätyy sittenkin osaksi Lohjaa neljän vuoden kuluttua, pitää sama työ tehdä uudestaan.

Yksi näkökulma kuntaliitokseen on kaupungin kehittämisprosessi. Nyt on käytetty kovasti resursseja kuntaliitokseen. Joka tapauksessa on edessä sopeutumisprosessi Karjalohjan ja ilmeisesti Nummi-Pusulan kanssa. Jos Siuntion liitos siirtyy neljän vuoden päähän, tämä kaupunki on jatkuvasti keskellä suurta myllerrystä, mikä aivan varmasti vaikeuttaa asioitten hoitoa.

Lohjan sairaalan olemassaolon turvaaminen ja kehittäminen ovat myös riippuvaisia väestöpohjasta. Sairaalapalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi Lohjalla tarvitaan vahva selkeä kunta, joka takaa sairaalle riittävän asiakaspohjan rungon. Tämän argumentin painoarvoa lisää se, että sairaanhoitoalueen tehtävät ovat kasvamassa eli toimintoja siirtyy paikalliselta terveydenhuollolta.

Tulevassa yhteisessä kunnassa olisi myös ristikkäisiä intressejä, jotka koskevat raideliikennettä. Minusta Lohjan ja Siuntion etu kuitenkin olisi se, että pääsisimme yhtenä kuntana panemaan molempia koskevat asiat tärkeysjärjestykseen sen sijaan, että riitelemme keskenämme ja joku muu vie potin eli jaossa olevat valtion määrärahat.

Nämä argumentit painavat minun vaa´assani enemmän kuin kuntien erilainen velkatilanne – jota tasapainottaa siuntiolaisten parempi veronmaksukyky – maantieteellinen etäisyys ja lähidemokratialle tulevat haasteet.

Tulevaisuudesta ei ole kovasti kokemusperäistä tietoa saatavilla. Siksi lopulta kysymys on siitä, uskommeko, että tuleva uusi kunta pystyy käyttämään hyväkseen resurssien kasvusta seuraavat uudet mahdollisuudet ja välttämään sudenkuopat.

Minä uskon, että pystyy.
Eero Karisto
Lohjan kaupunginhallituksen jäsen
Lohjanharjun Vihreät ry:n puheenjohtaja