Lohjan keskustan osayleiskaava etenee. Kaavaluonnoksesta keskusteltiin tammikuussa 2011.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen osayleiskaava-aineiston löydät täältä. Keskeisimmässä asemassa ovat keskustan osayleiskaavaluonnos (kaavakartta) sekä kaavaselostus, joka kertoo kaavan taustat, periaatteet ja perustelut. Kaavaselostuksessa tulee käydä ilmi mm. tehdyt selvitykset ja miten ne on otettu suunnitelmaluonnoksessa huomioon. Onko ne otettu huomioon, ja millä tavoin? Näitä seikkoja kannattaa pohtia aina kaavaselostuksia lukiessa.

Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) kertoo vuorovaikutteisuuden toteutumisen mahdollisuuksista. OAS-suunnitelman mukaan kaavaehdotus pyritään saamaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi jo tänä vuonna, vuonna 2011. Koetko sinä vuorovaikutteisuuden ja vaikuttamisen keinot riittäviksi ja itselle sopiviksi?

Kaavaluonnokseen pyydettyjä lausuntoja, mm. Uudenmaan liitto, Moisio-seura ry