Lohjan taajamaosayleiskaavassa osoitetaan kaupungin taajama-alueen maankäyttö ja sen kehittämistarpeet. Kaavoituksessa tavoitellaan tasapainoista kokonaisuutta, jossa väestön kasvutavoitteet, työpaikkojen sijoittuminen, liikenne (saavutettavuus) sekä palvelut sopeutuisivat nykyiseen taajamarakenteeseen, sen kasvun mahdollistaen. Taajamaosayleiskaavaan voit tutustua täällä.