Liikunta- ja kulttuurisetelit ovat työnantajan tarjoamia verovapaita henkilöstöetuja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lohjan kaupungin tarjoamissa palveluissa on mahdollista käyttää liikuntaseteleitä, mutta ei kulttuuriseteleitä. Kulttuuriseteleiden käyttömahdollisuus esimerkiksi Lohjan Teatterin ja Lohjan orkesterin, miksei museon ja kuvataiteen tapahtumissakin saattaisi tuoda uutta asiakaskuntaa kulttuuripalvelujen pariin ja lisätä lohjalaisen kulttuurielämän tunnettavuutta.

Esitän, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin selvittääkseen kulttuurisetelin käyttömahdollisuuksia Lohjan kaupungin kulttuuritapahtumissa.

Lohjalla 18.8.2010

Sari Huttu-Méling
Kaupunginvaltuutettu
Vihreä valtuustoryhmä