Vappulan alue on yksi Lohjan nopeimmin kasvaneista asuinalueista. Tilastokeskuksen väestötietojen mukaan Vappulan, osittain Vohloisten ja Vivamon alueella asuu noin tuhat asukasta, joista alle 18-vuotiaiden osuus on yli kolmannes. Jo pelkästään alle 3-vuotiaita on noin sata. Alueen asukasmäärä kasvaa jatkuvasti.

Kun kaupunki myi entisen Vappulan koulun yksityiselle, jäi Vappulan alue ilman liikuntakenttää.

Alueelle tarvitaan liikuntakenttä, jossa on kesäisin mahdollisuus pelailla esim. jalkapalloa ja joka toimisi talvella luistelukenttänä. Kentän ei tarvitse olla kokopituinen jalkapallokenttä, vaan peruskenttä, johon mahtuu pelaamaan ja luistelemaan. Liikunnasta saatava hyöty ja kentän alueelle tuoma yhteisöllisyys toimivat alueella sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta hyötynä, jolla on myönteisiä vaikutuksia sekä terveyden ja liikunnan edistämiseen että alueen asukastyytyväisyyteen.

Olemme tutkineet alueen kaavaa yhteistyössä kaavoitustoimen kanssa ja tulleet siihen johtopäätökseen, että kentän mahdollisia sijoituspaikkoja olisi kaksi; tontti 1636 tai tontti joka jää Haarsillan ja radan väliselle alueelle.

Esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin Vappulan alueen liikuntakenttäasian edistämiseksi.

Lohjalla 15.4 2009.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta

Mirva Aittola ja Sari Huttu-Méling

Vihreät valtuutetut