Kuntavaalit käydään 9. huhtikuuta 2017.

Kunnissa päätetään isoista ja pienistä tärkeistä asioista.

Näissä kuntavaaleissa päätetään Suomen suunnasta. Vihreät haluaa yhdessä ihmisten kanssa rakentaa kestävää tulevaisuutta. Me valitsemme inhimillisen vaihtoehdon.

TUTUSTU KUNTAVAALIOHJELMAAN>

EHDOKKAAMME KUNTAVAALEISSA!

 

[et_pb_vihreat_ehdokkaat admin_label=”Vihreat ehdokkaat” feed_source_url=”Lohja” hide_municipality=”on”] [/et_pb_vihreat_ehdokkaat]

15 VIHREÄÄ LUPAUSTA LOHJALLE

Lupaamme tehdä parhaamme tehdäksemme seuraavista 15 tavoitteesta totta seuraavalla vaalikaudella.

Rakennetaan lapsillemme maailman paras koulu

1 Turvataan pienet ryhmäkoot sekä henkilökunnan riittävyys varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa

2 Varmistetaan kattava ja turvallinen kouluverkko

3 Mahdollistetaan opettajien osaaminen tulevaisuuden koulussa

Suojellaan yhteinen ympäristö

4 Säilytetään luonnon monimuotoisuus

5 Edistetään ekologista rakentamista ja uusiutuvien energiaratkaisujen käyttöä

6 Kehitetään rantojen virkistyskäyttöä kaikille

Torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta, tehdään hyvinvointia lähellä ihmistä

7 Turvataan laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut

8 Panostetaan ehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen

9 Tuetaan ja rakennetaan yhteisöllisyyttä

Luodaan työtä ja turvaa koko Lohjalle

10 Houkutellaan Lohjalle uuden teknologian yrityksiä

11 Edistetään nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä

12 Mahdollistetaan luonto- ja järvimatkailun elinkeinojen kehittyminen

KUNTA = Tehokas, avoin ja kaikki asukkaansa huomioon ottava yhteisö

13 Kunnan päätöksenteko tehokkaaksi ja läpinäkyväksi

14 Edistetään asukkaiden osallisuutta ja vaikutusten arviointia päätöksenteon varhaisessa vaiheessa

15 Kehitetään lähidemokratiaa

[et_pb_vihreat_ehdokkaat admin_label=”Vihreat ehdokkaat” background_layout=”light” text_orientation=”left” feed_source_url=”https://sivupaketti.vihreat.fi/wp-content/plugins/vihreat-module-plugins/assets/examples/candidates.json” header_font_size_tablet=”51″ header_line_height_tablet=”2″ text_font_size_tablet=”51″ text_line_height_tablet=”2″ feed_cache_fallback=”on” disabled=”on” disabled_on=”on|on|on”] [/et_pb_vihreat_ehdokkaat]