Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat

 

Tänään käsiteltävänä oleva Lohjan kaupungin ensi vuoden talousarvioesitys on viimeinen, jonka tämä valtuusto hyväksyy.

Kaikki tähänastiset talousarviot ovat olleet enempi taikka vähempi alijäämäisiä eikä ensi vuoden talousarvio tee tästä poikkeusta. Lohja lähtee ensi vuoteen runsaan 4 miljoonan euron alijäämäisen budjetin saattelemana.

Ensi toukokuun lopussa päättyvä valtuustokausi on ollut kaupungin talouden kannalta erittäin raskas. Kaupunki on käyttänyt investointeihin ennätyksellisen paljon rahaa, käyttötalouden menot eivät ole tahtoneet pysyä hallinnassa eivätkä myöskään toimintatuotot tai verotulot ole kehittyneet siten kuin olisi toivottu. Kun tähän otetaan mukaan vielä negatiivinen väestökehitys, tuntuu siltä, että nykyinen valtuusto on joutunut rämpimään ojan pohjia pitkin yrittäessään luotsata kaupunkia parempia aikoja kohti.

Toimettomana emme kuitenkaan ole eteenpäin taivaltaneet. Olemme jo kahdesti tasapainottaneet taloutta yhteensä noin 14 miljoonan euron edestä, olemme viilanneet hallintosääntöä ja vielä tulevan kevään aikana saamme hyväksyttäväksi uuden organisaatioesityksen. 

Myös ympäröivä yhteiskunta on runsaalla kädellä muokannut talouttamme, eikä suinkaan välttämättä aina parempaan suuntaan. Ensin verojärjestelmän sotkut, mutta erityisesti viime keväänä vallan ottanut koronapandemia ovat heijastuneet kaikkeen kaupungin toimintaan. 

Kaikesta tästä huolimatta niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, Lohjan tämän vuoden siis vuoden 2020 tilinpäätös näyttää muodostuvan parhaimmaksi vuosikausiin niin vuosikatteen kuin ylijäämän osalta – onnena onnettomuudessa ovat valtion tukitoimet, kuten hyvin tiedämme.

Pitäisikö meidän siis lähteä ensi vuoteen jopa hieman helpottunein mielin ja ajatella, että kyllä tämä tästä? Se meille sallittakoon, mutta kuitenkin erittäin suuren epävarmuuden ympäröimänä.

Arvoisa puheenjohtaja

Kuten jo alussa totesin, Lohjan kaupungin ensi vuoden talousarvio on noin neljä miljoonaa euroa alijäämäinen. Jos mitään ihmettä ei tapahdu, niin kaupungin talouden kumulatiivinen alijäämä ei häviä muutamaan vuoteen mihinkään, minkä vuoksi uusi valtuusto joutuu aloittamaan oman taipaleensa aika kivikkoisella tiellä.

Talouden sopeuttamistoimia tarvitaan, mutta mitä ne voisivat olla, sitä en halua ryhtyä edes arvuuttelemaan. Antaa uuden valtuuston päättää.

Jotain hyvääkin mielestäni me kuitenkin annamme perinnöksi tulevalle valtuustolle. Uskon, että rajuin investointipaine alkaa olla käännekohdassa, ja esimerkiksi kouluinvestoinnit lähestulkoon paketissa sen jälkeen, kun Järnefeltin yhtenäiskoulun rakentaminen on päässyt alkuun ja kun tiedämme, millainen on Mäntynummen alueen tuleva kouluratkaisu.

Rehellisyyden nimissä on toki todettava, että nurkan takana kolkuttelevat jo kaupunkilaisten vapaa-aikaan ja liikuntaharrastuksiin liittyvät investointisuunnitelmat eli Tennarin laajennus ja Neidonkeitaan peruskorjaus. 

Uusi valtuusto pääsee jalostamaan myös ensi kesän asuntomessujen Lohjalle tuoman hyödyn. Toivottavasti uudet luottamushenkilöt yhdessä viranhaltijoiden ja kaikkien kaupunkilaisten kanssa löytävät yhteisen näkemyksen, kuinka tämä hyöty jalostetaan koko kaupungin hyvinvoinniksi.

Eikä tietenkään pidä unohtaa tunnin junaa. Uutta junaa ei näy vielä pitkään aikaan edes horisontissa, mutta myönteistä virettä on havaittavissa – tähän me uskomme.

Arvoisa puheenjohtaja

Näiden tulevaisuuskuvien jälkeen vielä muutama sana ensi vuoden talousarvioesityksen peruslähtökohdista.

Jos sanon, että talousarvioesitys on rutiininomainen, se minulle suotakoon. Näin sen vuoksi, että esitys ei avaa mitään uusia käänteentekeviä näkökulmia. 

Pelaamme varman päälle ja varaudumme jälleen taloudellisesti huonoihin aikoihin. 

Haluan kuitenkin muistuttaa, että me vihreät olemme ponnekkaasti puhuneet koko valtuustokauden ajan kaupungin elinvoiman terävöittämisen puolesta.  Teemamme on ollut, että vaikka säästötoimiin on jouduttu, meidän ei pidä säästää itseämme hengiltä. Samaa asiaa korostamme edelleen, ja olemmekin ilahtuneita siitä, että Lohja on vihdoin saamassa uuden elinvoimaohjelman. Toivottavasti valtuusto pääsee käsittelemään sitä jo seuraavassa kokouksessaan.

Vihreiden valtuustoryhmä tekee talousarvioesitykseen kaksi muutosesitystä.

Toinen koskee Pullin ja Nummenkylän koulujen lakkauttamisajankohtaa ja toinen määräaikaisen lisäresurssin perustamista rakennusvalvontaan.

Muutosesitykset teemme yleiskeskustelun aikana. Muilta osin valtuustoryhmämme on valmis hyväksymään kaupunginhallituksen talousarvioesityksen. 

Urpo Uotila